Blijf Human Impact steunen in 2022!

U heeft in een brief van ons of van Ruben & Djoke meer gelezen over de wijzigingen bij Human Impact en de nieuwe plannen voor 2022!
Wilt u ons werk blijven steunen?

Toelichting

Gezien de flink veranderde plannen van Stichting Human Impact willen we ons ervan verzekeren dat iedere sponsor voor 2022 er volledig achter staat om dit werk te blijven steunen. Daarom stopt uw donatie per januari 2022 automatisch, tenzij in u het bovenstaande formulier aangeeft om ons te blijven steunen.

Zoals in de brief die u heeft ontvangen staat vermeld, wordt de hulp die vanuit Human Impact wordt geboden aan de Roma in Chinari incidenteel van aard. Om terugkerende acties zoals de voedselpakketten, schoolmaterialen en de zomerreis en incidentele acties zoals crisishulp te kunnen realiseren hebben wij uw financiële steun nodig.

Gelukkig blijven onze vrijwilligers Ruben & Djoke zich parttime inzetten om deze acties te coördineren en de mensen in Chinari te helpen. Ze willen zich ook in 2022 laten leiden door God en in alle activiteiten onder de Roma-gemeenschap Gods liefde laten zien.

Stichting Human Impact blijft een ANBI-instelling, uw giften blijven aftrekbaar van de belasting.

We hopen op uw blijvende steun en vertrouwen.