Over ons

Stichting Human Impact Romania is opgericht in het laatste kwartaal van 2017. Op deze pagina willen we u meer informatie geven over onze stichting. We hebben als stichting de volgende doelstelling geformuleerd:

Human Impact heeft als doel om door ondersteuning van projecten in Roemenië, achtergestelden vooruit te helpen op geestelijk, intellectueel en fysiek gebied. Zodat (betere) integratie in de (Roemeense) samenleving mogelijk wordt.

We hebben in Roemenië een jong getrouwd stel ter plekke aan het werk voor Stichting Human Impact om de bovenstaande doelstelling te verwezenlijken. Ruben & Djoke Marissen, worden ondersteund vanuit de stichting met behulp van raad, daad en financiële middelen. Ruben & Djoke ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding vanuit Stichting Human Impact. Ruben & Djoke zijn woonachtig nabij de projectlocatie en zijn hier dag in dag uit mee bezig. Ruben en Djoke werken fulltime aan de projecten (2 fte).

Ruben & Djoke Marissen zijn sinds 2014 actief in Chinari, Roemenië. Wij als bestuur richten ons samen met hen op de volgende zaken:

Onderwijs is het middel om de vicieuze cirkel waarin veel Roma zich bevinden te doorbreken. Daarom zijn het stimuleren van de schoolgang en het geven van bijles aan kinderen onze belangrijkste activiteiten. Een ander onderdeel van onderwijs is het aanpakken van analfabetisme door alfabetiseringsprogramma’s aan te bieden.

Het begeleiden van Roma gezinnen speelt een cruciale rol in het verbeteren van de situatie. Dit doen wij onder andere door voorlichting op het gebied van hygiëne, financiën, opvoeding en hulp te bieden bij het verbeteren van leefomstandigheden. Het doel is om de voorwaarden te creëren voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Veel Roma hebben te maken met gezondheidsproblemen. Door een taalbarrière (De meeste Roma spreken gebrekkig Roemeens), analfabetisme en gebrek aan financiële middelen, is het vaak moeilijk om de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Door wekelijkse consultatie door een verpleegkundige, door de aanschaf van medicijnen en door begeleiding bij het bezoek van medisch specialisten, bieden wij de Roma ondersteuning.

Het stigma dat Roma in Roemenië en in heel Europa hebben, maakt het een solitaire bevolkingsgroep die niet in de samenleving wordt opgenomen. Dit uit zich onder andere in discriminatie. Door onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven te betrekken bij het ontwikkelingswerk onder Roma, willen wij werken aan de integratie van de Roma in de samenleving. Ook in Nederland willen wij aandacht voor deze minderheidsgroep.

Het bestuur van Human Impact

De stichting heeft een bestuur met de volgende functies; voorzitter, secretaris en penningmeester. Ons huidige bestuur heeft de volgende bestuursleden.

Het bestuur is onafhankelijk en heeft geen eigen belang bij de projecten die worden ondersteund. Het bestuur krijgt geen financiële vergoeding voor hun inspanningen, de gemaakte kosten kunnen echter wel worden gedeclareerd.

Benne van den Dool is de voorzitter van Stichting Human Impact.

Gido de Kruijf is sinds 2019 de secretaris van Stichting Human Impact.

Stefan de Jong is de penningmeester van Stichting Human Impact en vervult deze rol sinds 2017.

Overige gegevens

Stichting Human Impact
Holleweg 7
3905LE Veenendaal

+31 6 431 450 16
info@humanimpact.ro

IBAN NL24RABO0324894333

KVK 70078874
RSIN Kenmerk 8581.31.596

Voor meer informatie nodigen we u uit om ons beleidsplan 2017-2018 te downloaden. U heeft hiervoor een PDF Reader nodig, u kunt de Adobe PDF Reader gratis downloaden door hier te klikken.

In het boekjaar 2017 hebben wij nog geen inkomsten of uitgaven gehad. Voor financiële cijfers verwijzen we u daarom graag door naar begroting 2018 die u kunt vinden in het beleidsplan.